Ticaret ve Esnaf Odaları 2011 Aidatlarının İlk Tasidi Ödeme süresi 30 Haziran 2011 tarihinde sona ermektedir.

  • Ticaret ve Esnaf Odaları 2011 Aidatlarının İlk Tasidi 30.06.2011 tariine kadar yapılmalıdır.